Make your own free website on Tripod.com

headwatweb02.jpg

History

Home
History
Monks
Dhamma
Activities
Calendar of Events
Contact
Watsri Youtobe

forntwatsri.jpg

 ประวัติ ที่มาของวัดศรีฯ

 1.เปิดวัดเปิดใจ(ที่มาของวัดศรีรัตนาราม)

มีคนมีถามว่า ทำไมท่านมาอยู่ที่อังกฤษและรับนิมนต์มาสร้างวัดที่แมนเชสเตอร์ ทั้งที่มีวัดอยู่ก่อนแล้ว?

 

           จุดประสงค์ที่มาที่นี้  เดิมทีไม่ได้ตั้งใจจะมาที่นี้เลย  เพราะตอนแรกๆ อยู่ที่เมืองเบอร์มิงแฮมมา 5 ปีเต็ม ก็ช่วยงานที่นั้นหลายอย่าง ก็ทำหน้าที่เป็นเลขาส่วนตัวของเจ้าอาวาสที่นั้น และงานหนังสือธรรม เพื่อนธรรมก็ทำมาประมาณ 4 ปี เศษ และก็ได้เรียนรู้งาน และเรียนรู้คน ตนเองไปด้วย   ช่วงแรกที่มาอังกฤษ ตั้งใจมาหาประสบการณ์และมาเรียนภาษาเพิ่มเติม ก็อาศัยช่วยงานวัดและพัฒนาตนเองไปด้วย  อาจจะบอกได้ว่า ค่อยคลานค่อยเดินเรื่อยๆ และพอได้ทราบแนวคิดนโยบายการสงเคราะห์ชุมชนชาวพุทธของวัด  เพราะท่านดร. พระมหาเหลา ปัญญาสิริ (ปัจจุบัน เลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูชั้นพิเศษ ที่ พระครูปัญญาสุธรรมวิเทศ) ท่านมีนโยบายจะขยายงานวัด โดยให้พระลูกวัด ออกไปสร้างวัดทั่วสารทิศ ทางเหนือ ก็อยากให้อาตมามา  ทางใต้ บอร์นมัท ก็อยากให้ท่านทัพไป  และอีกทางบริสตัน อยากให้ท่านจันทดิษฐ์ไป  และได้เสนอให้เงินเป็นทุนแห่งละ1 หมื่นปอนด์  และจวบพอดีกับทางแมนเชสเตอร์ มีคุณเพียรพร อยากให้มีวัดขึ้น จึงชักชวนเพื่อนๆ ประกอบด้วย คุณบุญใส กิ๊บบอน  คุณธนพร ลุนลา คุณทองมาก สิริโสต คุรสายสุรีย์ ฮาวี่ และคุณทองม้วน จันทคุปต์  อาตมาจึงรับนิมนต์  และในวันที่ 9 มีนาคม 2548 จึงได้เดินทางไปประชุมหารือกันขึ้นที่ร้านอาหารไทยบ่านาน่า  โดยมีดร.พระมหาเหลา ปัญญาสิริ เป็นประธานที่ปรึกษาและประชุม แล้วตกลงไปหาบ้านหลังนี้ที่อยู่ปัจจุบัน และขอซื้อในราคา 19,999.00 ปอนด์  โดยทางชมรมชาวพุทธมีเงินต้นทุนจำนวน 10,000.00ปอนด์ ที่ทางวัดพุทธวิหารมอบให้  และทางคุณเพียรพร วระไวย์ บริจาค จำนวน 5,000.00 ปอนด์ และให้ทางวัดยืมอีก 10,000.00 ปอนด์ (ปัจจุบันวัดได้ใช้คืนหมดแล้ว) และอาศัยการอุปถัมภ์จากคณะศรัทธาทุกท่าน  โดยมีคุณเพียรพร เป็นคนรับประกันกู้เงินทางธนาคารจำนวน 190,000.00ปอนด์ และทางพระสงฆ์และคณะทำงานอาศัยการจัดงานทำบุญประเพณีปีละสามครั้ง  และเก็บเล็กผสมน้อยทยอยใช้หนี้ไปตามลำดับ(แม้ว่าจะไม่มีวัดใหญ่ที่ประเทศไทยช่วยเหลือด้านการเงินหรือให้ยืมแก่วัด)

ได้ตัดสินใจซื้อบ้านจำนวน 1หลัง พร้อมที่ดินจำนวน 3 งาน ในราคา ๒๐๐.๐๐๐.๐๐ปอนด์ (สองแสนปอนด์ถ้วน)  ในวันที่  ๕ กันยายน ๒๕๔๘

จุดประสงค์ของการสร้างวัด คือ

 1)เพื่อเป็นการถวายราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวาระทรงครองราชย์ครบ ๖๐ พระพรรษา

๒) เพื่อบูชาคุณของบุพพการี

๓) เพื่อเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธและรักษาประเพณีวัฒนธรรมไทย

๔) เพื่อเป็นศูนย์การศึกษาภาษาวัฒนธรรมไทย และ

๕) เพื่อเป็นหน่วยงานประสานงานกับหน่วยราชการไทยและองค์กรการกุศลต่างๆ

 

            ในวันที่ 28 ตุลาคม 2549  จึงได้ดำเนินการเปิดวัดเป็นทางการ โดยพระราชภาวนาวิมล เจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป ลอนดอน หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายประเทศอังกฤษเป็นประธาน และพระสงฆ์จากวัดพุทธวิหารแอสตัน วัดธัมปทีป สก็อตแลนด์  วัดพุทธวิหาร วูลเวอร์ฮัมตัน  วัดสังฆทาน วัดพุทธาราม วัดเจริญภาวนามาร่วมพิธี และคณะชาวพุทธในเขตใกล้เคียง มาร่วมงาน

 เหตุที่ชื่อว่า “วัดศรีรัตนาราม”   ทางพระอาจารย์ ดร. มหาเหลาได้เห็นชอบ ว่า ควรเอาชื่อวัดเป็น” วัดศรีรัตนาราม” เพื่อให้สอดคล้องกับนามของพ่อแม่คุณนิมนต์  คือ  ผู้ใหญ่ศรีฯ  และแม่แก้ว” และได้ความหมายที่เกี่ยวกับพระรัตนตรัยด้วย  จึงได้ชื่อว่า “วัดศรีรัตนาราม”  แปลว่า อารามอันเป็นศิริคือ รัตนะ หมายถึงแก้วสามประการ คือพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์

 

ที่มาของพระประธานประจำวัด  “พระพุทธรัตนมงคล”

          เมื่อดำเนินการจัดตั้งวัดแล้ว  พระมหาปกานนท์ พุทธิเมธีในฐานะประธานสงฆ์ ได้ปรารถอยากให้มีพระพุทธประธานประจำวัด  จวบกับนางสาวพัทธนันท์ เพชรเชิดชู  ซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ที่ไปช่วยงานวัดอยู่ประจำ  ได้ปวารณาของจองเป็นเจ้าภาพหล่อถวาย  พิธีหล่อพระประธานจึงได้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2550 ที่นครปฐม โดยมีคณะเจ้าภาพอุปถัมภ์ร่วมประกอบด้วย  พลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร  คุณแม่จรี เพชรเชิดชู  และทางเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานพระธรรมทูตสายประเทศ ฝ่ายยุโรป ผู้ปฏิบัติหน้าสมเด็จพระสังฆราช  ได้มอบหมายให้ท่านพระธรรมสิทธินายก  ไปทำหน้าที่แทนในวัดหล่อพระพุทธรูป  ที่โรงหล่อ พระพุทธปฏิมาพรเลิศ ขนาดหน้าตัก จำนวน 32 นิ้ว  และใช้เวลาตกแต่งประมาณ 3 เดือน และลงลักปิดทองจำนวน 50,000.00 บาท ร่วมค่าใช้จ่ายในการหล่อทั้งสิ้น 200,000.00 บาท

 

ในการจัดส่งพระประธาน

ได้รับความอนุเคราะห์ จากครอบครัวคุณฐิติพร คุณSteve Webster รอบครัวชาวพุทธไทยอังกฤษ  ถวายค่าการขนส่งทั้งหมด และทางวัดได้ติดต่อตู้หมู่ชุดมุข หน้า 7 หมู่ ๙ ฝังมุขไทยอย่างดี 1 ชุด ราคาจำนวน 50,000.00 บาท  โดยมีคุณปณิสสรา ภวปัญญากุล สมทบทุนจำนวน 10,000.00บาท

 

คณะที่ปรึกษา

๑. พระราชภาวนาวิมล (วิ) เจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน   หัวหน้าพระธรรมทูตไทย 

   สหราชอาณาจักร

๒.พระราชวิมลโมลี  เจ้าอาวาสวัดพายัพ รอง จ.จ.นครราชสีมา,รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัย

   มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๓.พระมหา ดร.เหลา ปัญญาสิริ  เจ้าอาวาสวัดพุทธวิหารแอสตัน  เบอร์มิงแฮม

๔.พระอาจารย์ชาญ จันทวัณโณ  เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน  เบอร์มิ่งแฮม

๕.ฯพณฯ เอกอัครราชทูตไทย กรุงลอนดอน

๖.มล.วิจิตร  อัจฉรา ณ  อยุธยา

๗.รศ.,พ.ต.ท.พนา- คุณนิยดา  เจือเพชร 

๘.คุณมงคล  พันธา ประธานมูลนิธิพระพุทธศาสนาไทย-อังกฤษ

๙.คุณบุญถิ่น-คุณปิยะนันท์ เทพนรินทร์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสอนภาษาเมืองบอร์นมัท

 

ปัจจุบันพระสงฆ์ที่ปฏิบัติศาสนกิจ 2547

 ๑.พระมหาปกานนท์ พุทฺธิเมธี พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๗ (๒๕๔๔) ประธานสงฆ์

๒.พระมหาชัย สุตเมธี   วัดพุทธปทีป  กรุงลอนดอน

๓.นายณัฐพล หุตะโกวิท นักศึกษาไทย ผู้ดูแลพระสงฆ์

 กิจกรรม

กิจกรรมวัดศรีรัตนาราม

1.เปิดโรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยแก่เด็กเยาวชน ลูกครึ่งไทยอังกฤษ

ที่เกิดและเจริญเติบโตในต่างแดน

2.จัดให้มีการปฏิบัติธรรม ตามโอกาสสำคัญ เช่นวันแม่ วันพ่อและเทศกาลสำคัญต่างๆ

3. จัดโครงการบวชเณรเพื่อแม่พ่อและโครงการรักถิ่นเกิด

4.จัดโครงการมอบทุนกาศึกษาสงเคราะห์แก่พระเณรเด็กเยาวชนที่ด้อยโอกาส

5.จัดผลิตสื่อธรรมะ พิมพ์นิตยสาร สายใย 

เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์พี่น้องชาวไทยชาวพุทธในยุโรป

6.จัดโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางธรรม ด้านภาษาอังกฤษและธรรม

7.โครงการกระปุ๊กออมบุญเกื้อหนุนพระศาสนา และกองบุญสะสมเพื่อศาสนทายาท

8.โครงการสร้างพระพุทธใหญ่ถวายเป็นราชกุศลฯ และพุทธอุทยาน ที่บ้านบ่อทองคำ

 ซับสีทอง จ.ชัยภูมิ

9. ผลิตสื่อธรรมะ ซีดีธรรม แจกจ่ายแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป

10.จัดโครงการกีฬาคุณธรรมสัมพันธ์ร่วมกับนักศึกษาไทยในแมนเชสเตอร์และลีดส์

11.สอนภาษาอังกฤษแก่คนไทยและผู้สนใจอาศัย(ฟรีแก่คนไทยและชาวพุทธทั่วไป)

 

 

คณะกรรมการดำเนินการสร้างวัดฯ

๑.พระมหาปกานนท์ พุทธิเมธี พระธรรมทูต   ๒. พระมหาชัย บุญมา สุตเมธี  

๓.คุณเพียรพร  วระไวย์ เบดดาร์ด ประธานชมรมชาวพุทธไทย-อังกฤษ

และชมรมชาวไทย-อิสาน

๔.คุณโกวิทย์  นกาญจนโรจน์ ๕. คุณบุญใส  กิ๊ปบอน ๖.คุณทองม้วน จันคุปต์

๗.คุณธนพร  โพวิส  ๘.คุณทองมาก  บิลลิงตัน   ๙.คุณสายสุรีย์  ฮารี่

๑๐.คุณวารี อิ่มสำอางค์ ๑๑.คุณสุพิศ  สุขกำเนิด  ๑๒. คุณพชรพร  เทเลอร์

แจ้งเศรษฐีผู้ใจบุญทราบ

 รายการจ่าย ทางวัด

1.ค่าใช้หนี้ธนาคาร ไถ่ถอนที่ดินและอาคาร จำนวน 900,000.00 ปอนด์  จ่ายทุกเดือน ๆ ละ 545.00 ปอนด์

2.ค่าน้ำไฟ  ประมาณ จำนวน 200.00 ปอนด์ ต่อเดือน

3.ค่าอาหารบิณฑบาต จำนวน 150.00 ปอนด์  ต่อเดือน

4.ค่าโทรศัพท์ และการสื่อสาร เดือนละประมาณ 50 ปอนด์

5.ค่ารถยนต์ ยานพาหนะ จำนวน 80.00 ปอนด์

6.ค่าพิมพ์หนังสือธรรม นิตยาสาร จำนวน 500.00 ปอนด์

7.ค่าจัดส่งหนังสือ ธรรมะ ซีดี จำนวน 700.00 ปอนด์

8.ค่าการศึกษาแก่พระเณร ตลอดทั้งปี จำนวน 39 รูป จำนวน 2500.00 ปอนด์

Please kindly to support our project and poor child in Thailand.
ท่านสามารถทำบุญผ่านทางธนาคารได้ ที่
ชื่อบัญชี Account name: watsriratanram  Account non: 01255 450
Sort Code:30-98-12   Bank: Lloyds TSB.  (Branch: Stockport 309812)