Make your own free website on Tripod.com

headwatweb02.jpg

headwatweb02.jpg

Home | History | activity | Events | Location | Community Links | contact

Our different activities for the communities.

saiyaithaischool_jpg_w300h180.jpg

Our opportunity to list and describe the different activities we provide.

กิจกรรมและโครงการของวัดศรีรัตนาราม

1.เปิดโรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยแก่เด็กเยาวชน ลูกครึ่งไทยอังกฤษ

ที่เกิดและเจริญเติบโตในต่างแดน (มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมาเป็นคนอาสา)

2.จัดให้มีการปฏิบัติธรรม ตามโอกาสสำคัญ เช่นวันแม่ วันพ่อและเทศกาลสำคัญต่างๆ

3. จัดโครงการบวชเณรเพื่อแม่พ่อและโครงการรักถิ่นเกิด (ที่ประเทศไทย)

4.จัดโครงการมอบทุนกาศึกษาสงเคราะห์แก่พระเณรเด็กเยาวชนที่ด้อยโอกาส

(ที่ประเทศไทย)

5.จัดผลิตสื่อธรรมะ พิมพ์นิตยสาร สายใย 

เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์พี่น้องชาวไทยชาวพุทธในยุโรป

6.จัดโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางธรรม ด้านภาษาอังกฤษและธรรม(ส่งพระเณระเรียนภาษาและกรรมฐานในภาคภาษาอังกฤษ)

7.โครงการกระปุ๊กออมบุญเกื้อหนุนพระศาสนา และกองบุญสะสมเพื่อศาสนทายาท

8.โครงการสร้างพระพุทธใหญ่ถวายเป็นราชกุศลฯ และพุทธอุทยาน ที่บ้านบ่อทองคำ

 ซับสีทอง จ.ชัยภูมิ

9. ผลิตสื่อธรรมะ ซีดีธรรม แจกจ่ายแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป

10.จัดโครงการกีฬาคุณธรรมสัมพันธ์ร่วมกับนักศึกษาไทยในแมนเชสเตอร์และลีดส์

 (ที่อังกฤษ)

11.สอนภาษาอังกฤษแก่คนไทยและผู้สนใจอาศัย(ฟรีแก่คนไทยและชาวพุทธทั่วไป)

(ที่ประเทศไทยและอังกฤษ)